İletişim Bilgileri :

0224 482 20 11

MENÜ

YAYKUL İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İş Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaları Nilüfer Ortak Sağlık Güvenlik Birimi firmasından Sn.Veli Koray ile sürdürülmektedir.

YAYKUL, Çeşitli Metal Parçalar ve alt bileşenlerine ilişkin üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında sürdürülebilir gelecek için çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi, çalışanlarla iş sağlığı güvenliği standartlarına uygun sağlıklı, ergonomik çalışma ortamı sağlamayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda;

  • İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimlerde çevre bilincini arttırılmasını sağlamayı,
  • Çevre yönetimi sistemini, hedeflerini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği oluşmadan kaynağında önlemeyi doğal kaynakları verimli kullanmayı, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkları azaltmayı, geri dönüşüm olanaklarını sağlamayı yönünde önlemler almayı ve mümkün olduğunca çevreye duyarlı alternatif malzemeler araştırarak kullanmayı,
  • Hammaddelerin, yardımcı malzemelerin tesisimize getirilmesinden başlayıp, ürünün müşteriye sevki ile sonuçlanmasını sağlayan tüm ana ve destek faaliyetlerde, yeni projeler veya önemli iş akışı değişiklerinde, risk değerlendirmeleri yapmayı, riskleri belirleyerek, kaza veya meslek hastalıkları oluşmadan gerekli önlemleri almayı ve sürekli gözden geçirmeyi,
  • İşletme sahamızda bulunacak tüm ziyaretçi, alt işveren ve taşeronları da YAYKUL çevre yönetim sistemine dâhil edeceğimizi, ilgili standartları uygulamaya teşvik edeceğimizi,
  • Tüm çalışanlar olarak İş sağlığı güvenliği kurallarına uymayı, iş kazalarının minimum seviyeye indirmeyi, risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamayı, en üst düzey yöneticilerden başlayarak tüm YAYKUL çalışanları olarak taahhüt ederiz.

  • YAYKUL VİDEO

    YAYKUL VİDEO