İletişim Bilgileri :

0224 482 20 11

MENÜ

YAYKUL KALİTE POLİTİKAMIZ

YAYKUL YAY VE KLİPS SAN.VE LTD ŞTİ Otomotiv sektöründe ana sanayiler ve yan sanayiler için mükemmelliği hedefleyerek hammaddesi sac ve tel olan tekil veya montajlı parçaları üretir.

Bu amaçla sürekli müşteri memnuniyeti ve bağlılığını odak noktası olarak kabul eder ve Kalite Güvence Sistemini gelişen müşteri ve Pazar ihtiyaçlarına göre günceller. Buna yönelik olarak da Stratejik Planlama süreci; kalite , güvenilirlik , verimlilik , teslimat , proje yönetimi, hizmet ve maliyet alanlarındaki hedefleri vasıtası ile Kalite Güvence Sistemine işlerlik kazandırır. Hedefler şirket ve müşteri önceliklerine göre her alan ve kademe için yayınlanması sağlanarak şirket içinde uzlaşı ile belirlenir.

Çalışanların uzmanlık alanlarında çağdaş kalite yöntemleri ve ilkeleri konusunda sürekli iyileşmeleri şirket kültürünün ve rekabet gücünün temelini oluşturur.

YAYKUL YAY VE KLİPS SAN VE LTD ŞTİ Müşterileri , Hissedarları , Çalışanları ve Yan sanayi alanında çalışan tüm paydaşları ile birlikte toplumsal sorumlulukların gereklerini yerine getirir ve doğal çevre ile uyum içinde hedeflerine ulaşmaya gayret gösterir. Bu hedefleri de değişen ve gelişen süreç içinde her zaman daha ileriye götürmeye ve Müşterilerinin iş ortağı olma anlayışı ile daha iyi ürün ve hizmet sunmaya gayret eder ve bunu görev kabul eder.

YAYKUL VİDEO

YAYKUL VİDEO