İletişim Bilgileri :

0224 482 20 11

MENÜ

YAYKUL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

 • Tüm işlemlerimizi etik çevrede ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirmek
 • Tüm bireylerin haklarını saygılı yaklaşmak
 • Çevreye duyarlı davranmak
 • Çocuk İş Gücü

  Yaykul çocuk iş gücü kullanmaz ve kullanmayı da hoş karşılamaz. “Çocuk” terimi 15 (bazı yerel kanunlara göre 14) yaş altında olan ya da daha yüksekse, çalışma için yerel kanunlarca belirlenmiş yaşın ya da mecburi eğitimi tamamlamak için gerekli olan yaşın altında olan bireyleri kapsar. “Çocuk” tanımı içine girmeyen gençleri ise alan Yaykul, bu personel için gerekli olan tüm kanun ve düzenlemelere de uyacaktır.

 • İstek Dışı Çalıştırma

  Yaykul sabıkalı, teminatlı, sözleşmeli ya da başka türlü hiçbir personeli zorla ya da istem dışı çalıştırmaz ve bu şekilde çalıştırmayı da hoş karşılamaz.

 • Ayrımcılık Yapmama

  Yaykul maaş, menfaat, terfi, disiplin, işe son verme ya da emeklilik durumları dahil işe alım ve çalıştırma sırasında ırk, din, yaş, ulus, sosyal ya da etnik köken, cinsiyet, politik görüş yada engellilik ayrımı yapmaz.

 • Sağlık Ve Güvenlik

  Yaykul çalışanlarına (a) içilebilir su ve sıhhi olanaklara makul erişimi; (b) uygun ve yeterli yangın güvenlikli önlemleri ve olanaklarına makul erişim sağlayacak şekilde tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlar.

 • Ücretlendirme

  Yaykul asgari ücretler, fazla mesai, maksimum çalışma saat, parça başına fiyat ve maaş ile ilgili yasalar dahil olmak üzere maaş ve çalışma saati yasalarına tamamına uyar ve yasal çevrede edinilmiş hakları hak sahiplerine verir. Yaykul fazla mesaileri yasalar ile belirlenmiş minimum ücretlendirme yönergelerine göre ya da, eğer fazla mesai ile ilgili yoksa, en az normal saat başı ücret ile ücretlendirilir. Yerel endüstri standartlarına gereçli yasal gereksinimleri üzerinde olması durumunda, tedarikçileri yüksek standartları karşılamasını teşvik ederiz

 • Çevrenin Koruması

  Yaykul geçerli tüm çevresel yasa ve yönetmeliklere uyacaktır ve çalışmalarını çevreyi koruyacak doğaya saygılı olacak şekilde düzenleyecektir.

 • YAYKUL VİDEO

  YAYKUL VİDEO